Gember (Zingiber officinale Roscoe)

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Inhoud: * Historiek
* Plantenprofiel * Bloeitijd * Voorkomen
* Gebruikte delen * Inhoudsstoffen * Werking
* Indicaties * Contra-Indicaties * Bijwerkingen
* Interacties * Doseringen * Synergie
Gember
Gember (Noma Latinus)
Familie > Specerijen of Exoten

Historiek

Confucius (geboren in 551 voor Christus in Noordoostelijk China) is een welgekend filosoof. Van hem komt het gezegde: "Er zijn drie dingen die een wijs mens in achting houdt: de wil van de Hemel, de mensen die gezag hebben, en de woorden van de wijzen. De dwaas zal de Wil van de Hemel niet kennen en deze niet in achting houden: hij heeft geen respect voor gezaghebbenden; hij bespot de woorden van de wijzen"

Confucius noemde reeds de gember.

Gember zou voor het eerst in Europa gebracht zijn door Marco Polo (12e eeuw), die het in China had gezien. Dat is echter onjuist.

De Grieken  en de Romeinen kochten deze reeds van Arabische handelaren. De Latijnse soortnaam Zingiber is afgeleid van het Sanskriet woord singabera "gevormd als een hoorn" (b.v. het gewei van een hert).

De Griekse arts Dioscorides noemde de gember vaak in zijn "De Materia Medica" en prijst gember voor zijn werkzame stimulans voor de spijsvertering en als antidote tegen gifstoffen. Maar hij gaf wel de raad "zo mogelijk die wortels te nemen, die niet door wormen aangevreten waren".  Dodoens refereert trouwensnaar Dioscorides en schrijft over "Gengebeere" (gember) het volgende: "Gengeber als Dioscorides scrijft wast in tlandt van den Trogloditen in Arabien,  ende dat cruyt daer af wordt daer ter plaetsen noch gruen wesende tot veel saken ghebruyckt. Gengebeer es een seer goede medecyne voor die maghe die selve verwermende ende sterckende doende die spijse verteeren ende appetijt ende saechten camerganck makende/ ende mach daer toe in alle spijsen ghebruyckt worden. Tot den selven es oock die wortel van Gengebeer gheconfijt seer goet tsmorghens inghenomen."

In de tweede eeuw na Christus. kwam gember voor op de lijst van in Alexandrie ingevoerde goederen, die aangevoerd werden via de Rode Zee en die vielen onder de Romeinse invoerrechten.

Gember wordt ook genoemd in de Koran 76 : 15 -17: ?"Zij, de rechtvaardigen in het paradijs, geven elkaar schalen door van zilver en drinkbekers van glas, waarin een gemberdrank"

Gember zou een van de eerste specerijen gewwest zijn die in Europa bekend waren al in de 9e eeuw (Duitsland en Frankrijk). De eerste Europese, niet mediterrane (schriftelijke) vermeldingen vinden we in de Angelsaksische chirurgijnsboeken uit de elfde eeuw.

In de veertiende eeuw was gember, na peper, de meest voorkomende specerij en zou l shilling 7 pence per pond gekost hebben, ongeveer net zoveel als voor een schaap betaald werd.

In het zestiende eeuwse Engeland was gember beroemd om zijn geneeskrachtige eigenschappen en Hendrik VIII raadde gember aan als middel tegen de pest. Een paar jaar later werd gemberbrood populair en werd het een favoriet gebak van koningin Elisabeth I .

Tegen het einde van de 19de eeuw hadden Engelse herbergiers gemalen gember in voorraad. Hoe dat nu juist zat met het Gemberbier (ginger ale) en of dat nu bier is of frisdrank is nogal wat onduidelijkheid over...

Ook in de apothekersboeken van de 20ste eeuw word gember uitgebreid beschreven. Het Pharmacotherapeutich Vademecum van 1921 heeft het over Rhizoma Zingiberis, de wortelstok van Gember vooral in gebruik als maagmiddel en als specerij. En in de Belgische Farmacopee V wordt een tinctuur en andere preparaten van gember beschreven.

Momenteel lopen onderzoeken naar de kwaliteiten van Gember in de strijd tegen kanker, tegen aderverkalking,en tegen Alzheimer.

.

Plantenprofiel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Bloeitijd

juli – augustus

Voorkomen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Gebruikte delen

Lorem

Inhoudsstoffen

  • lorem
  • ipsum
  • dolor

Werking

  • sit
  • amet
  • consecitur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Indicaties

  • lorem
  • ipsum
  • dolor

Contra-indicaties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Bijwerkingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Interacties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Doseringen

Inwendig: ...

Uitwendig: ....

Synergie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

 

 

Literatuurlijst en Referenties * Top