Copyright © 2018 Liber Vitae.
Het materiaal op deze website is zuiver informatief. Doe niet aan zelf-medicatie en raadpleeg altijd een arts of apotheker als je klachten hebt.

Valkruid (Arnica montana)

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Inhoud: * Historiek
* Plantenprofiel * Bloeitijd * Voorkomen
* Gebruikte delen * Inhoudsstoffen * Werking
* Indicaties * Contra-Indicaties * Bijwerkingen
* Interacties * Doseringen * Synergie
Valkruid
Valkruid (Arnica montana)
Familie > Hormoonvervangende of Stimulerende Planten

Historiek

In de geschriften uit de klassieke oudheid is niets terug te vinden over valkruid (Arnica montana), en ook in de Middeleeuwen is er weinig met zekerheid terug te vinden over Arnica.

Waarschijnlijk is het in de geschriften van Hildegard von Bingen, dat voor het eerst sprake is van Arnica. In haar boek ‘Liber simplicis medicinae’ uit het ‘Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum’, (beter bekend als ‘Physica’) heeft zij het over een ‘Wuntwurz’, een wondkruid, en zij beschrijft daarbij exact de indicaties waarvoor het Valkruid bekend werd. Elders in dat boek, in een stukje over liefdestover spreekt ze over Wolfisgelegena, en dat zou de oudere vorm voor ‘Wohlverleih’, Wolverlei zijn.

Hildegard von Bingen geeft echter geen beschrijving van de genoemde planten, en het is dus niet mogelijk met zekerheid te zeggen over welke plant het gaat.

De eerste absoluut zekere vermelding van Arnica vinden we pas in de veertiende eeuw in het ‘Opus pandectarum medicinae’ van Matthaeus Sylvaticus. Hij spreekt over ‘Arnich’.  Mayer en Czygan verwijzen in hun kultuur-historisch essay over Arnica naar een tekst uit de tweede helft van de vijftiende eeuw,  waar voor het eerst van een duidelijke indicatie voor het gebruik van Arnica sprake is, namelijk bij uitblijvende menstruatie:

[Een vrouw] neemt dan Arnica en zeven peperkorrels en mengt die in een vijzel, en drinkt dit vervolgens voor het slapengaan met goede, oude wijn. Ze [de menstruatie] zal komen.

Het gebruik van Arnica bij uitblijvende menstruatie en als abortivum zou overigens in de Middeleeuwse volksgeneeskunde erg verspreid geweest zijn. Ook voor hartklachten ten gevolge van arteriosclerose en bij uitputting en hartzwakte is valkruid bekend geworden. Ook Goethe zou Arnica gebruikt hebben voor zijn hartproblemen.

De oorsprong van de naam ‘Arnica’ is onbekend. Een aantal auteurs, waaronder de 16e eeuwse Tabernaemontanus (Jacob Theodor), geven als synoniem voor het kruid ook ‘Ptarmica montana’. ‘Ptarmica’ kan afgeleid zijn van het Grieks ‘ptairo’ (ik nies -- Arnica werd vroeger ook als snuiftabak gebruikt). Arnica zou dan een verbastering van ptarmica zijn. C.A.J.A. Oudemans schreef in 1899: Sommigen menen dat het (Arnica) gevormd werd uit het Germaanse aren met genitief arnos. lam, en dus door ‘Lammetjeskruid’ vertaald zou moeten worden. Ook dit is niet echt overtuigend.

Ook wordt gedacht aan een verbastering van ‘Doronicum’ welk woord zijn oorsprong zou moeten vinden in het Arabische ‘doronici’, een onbekend vergiftig kruid. Daar Arnica niet echt tot de giftige planten gerekend worden, is ook deze gypothese twijfelachtig.

Ook de oorsprong van de wijdverbreide volksnaam Wolverlei is nog erg onduidelijk. De ‘volkse’ verklaring is, dat dit stamt van ‘Wohl fur dem Leid’ (weldoend bij lijden), terwijl wetenschappers eerder een verband zoeken met ‘wolf’ (wolfisgelegena, ‘wolfsgelige’).

Naast wolverlei en wolferlei zijn de andere Volksnamen: Wondkruid, Bergbetonie, Heilig Vrouwenkruid, Schorpioenkruid, St. Luciaankruid, Woudbloem, Wilde Goudsbloem, etc...

Valkruid (Arnica montana) groeit op zure, kalkarme en voedselarme gronden. De plant gedijt vooral goed tussen 1200 en 2800 meter. Je vindt ze in het wild op alpenweiden, in Rusland, in Scandinavië en in Noord India.. In Nederland en België is de plant echter uiterst zeldzaam.

Omdat de bodem absoluut geen kalk mag bevatten is valkruid trouwens een moeilijke plant om zelf te kweken.

 

Plantenprofiel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Bloeitijd

juli – augustus

Voorkomen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Gebruikte delen

Lorem

Inhoudsstoffen

  • lorem
  • ipsum
  • dolor

Werking

  • sit
  • amet
  • consecitur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Indicaties

  • lorem
  • ipsum
  • dolor

Contra-indicaties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Bijwerkingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Interacties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Doseringen

Inwendig: ...

Uitwendig: ....

Synergie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

 

 

Literatuurlijst en Referenties * Top